საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1966 – სხვა ენები