საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1965 - ენები