საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1962 - ენები