საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1960 - ენები