საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1959 - ენები