საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1957 - ენები