საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1956 - ენები