მთავარი მენიუს გახსნა

რუსეთ-ოსმალეთის ომი (1787-1791) - ენები