პარიზის სამშვიდობო ხელშეკრულება (1814) – სხვა ენები