პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაცია – სხვა ენები