ოპერაცია „Ы“ და შურიკის სხვა თავგადასავლები - ენები