მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველო – სხვა ენები