მიქოიან-გურევიჩის საკონსტრუქტორო ბიურო – სხვა ენები