ლიტვის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა – სხვა ენები