ლიბერალური პარტია (გაერთიანებული სამეფო) – სხვა ენები