მთავარი მენიუს გახსნა

კონსტანტინოპოლის მეოთხე საეკლესიო კრება - ენები

კონსტანტინოპოლის მეოთხე საეკლესიო კრება ხელმისაწვდომია 29 ენაზე

კონსტანტინოპოლის მეოთხე საეკლესიო კრება-ზე დაბრუნება.

ენები