კონგრესის ბიბლიოთეკის საკონტროლო ნომერი – სხვა ენები