იოჰან ლუდვიგ II (ანჰალტ-ცერბსტის მთავარი) – სხვა ენები