ვოლფგანგ ვილჰელმი (ნოიბურგის პფალცგრაფი) – სხვა ენები