ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე სახელმწიფოები – სხვა ენები