დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატი სნუკერში 1989 – სხვა ენები