გოგონა, რომელსაც შეაწყვეტინეს (ფილმი) – სხვა ენები