გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა (1990 წლამდე) - ენები