გერმანიის თავისუფალი დემოკრატიული პარტია – სხვა ენები