გეორგი (ბრაუნშვაიგ-ლიუნებურგის ჰერცოგი) – სხვა ენები