გალაქტიკების მორფოლოგიური კლასიფიკაცია – სხვა ენები