გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 15 – სხვა ენები

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 15 ხელმისაწვდომია 19 სხვა ენაზე

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 15-ზე დაბრუნება.

ენები