გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 12 – სხვა ენები

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 12 ხელმისაწვდომია 20 სხვა ენაზე

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 12-ზე დაბრუნება.

ენები