გაერთიანებული სამეფოს პოლიტიკური მოწყობა – სხვა ენები