ბრიტანეთის გაიანა 1952 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე - ენები