ბეჭდების მბრძანებელი: მკითხველის თანამგზავრი - ენები