აჭარის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა – სხვა ენები