ალექსანდრე ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) XVIII ს. – სხვა ენები