აზერბაიჯანის საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრი – სხვა ენები