ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია - ენები