ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია – სხვა ენები