იუდა ისკარიოტელი: განსხვავება გადახედვებს შორის

[შეუმოწმებელი ვერსია][შეუმოწმებელი ვერსია]
 
===სიკვდილი===
====იუდას სიკვდილის კანონიკური ვერსია====
[[მათე მოციქული]] თავის სახარებაში წერს: {{ციტირება|და ვითარცა განთენა, ზრახვა-ყვეს ყოველთა მღდელთ-მოძღუართა და მოხუცებულთა ერისათა იესუჲსთჳს, რაჲთა მოკლან იგი. და შეკრეს იგი და მიიყვანეს და მისცეს იგი პონტიელსა პილატეს მთავარსა. მაშინ ვითარცა იხილა იუდა, რომელმანცა მისცა იგი, რამეთუ დაისაჯა, შეინანა და მიაქცია ოც და ათი იგი ვეცხლი მღდელთ-მოძღუართა მათ მიმართ და მოხუცებულთა და თქუა: ვცოდე, რამეთუ მიგეც სისხლი მართალი. ხოლო მათ ჰრქუეს მას: ჩუენდა რაჲ? შენ იხილე! და დააბნია ვეცხლი იგი ტაძარსა მას შინა და განეშორა და წარვიდა და შიშთვილ-იბა.}} (მათ.27:1-5)
[[ლუკა მახარებელი]] სამოციქულოში კი: {{ციტირება|ამან მოიგო დაბაჲ იგი სასყიდლითა მით სიცრუვისაჲთა და განსივნა და განსთქდა შორის, და განიბნინეს ყოველნი ნაწლევნი მისნი. და საცნაურ იქმნა ყოველთა მკჳდრთა იერუსალჱმისათა, ვიდრეღა ეწოდაცა დაბასა მას თჳსითა სიტყჳთა მათითა აკელდამა, ესე იგი არს დაბაჲ სისხლისაჲ.}} (საქ.1:18)
ხოლო [[მარკოზ მახარებელი]] და [[იოანე ღვთისმეტყველი]] კი არაფერს წერენ იუდას სიკვდილის შესახებ.
====იუდას სიკვდილის არაკანონიკური ვერსია====
 
== ლიტერატურა ==
ანონიმური მომხმარებელი