ძველი ქართული ენა: განსხვავება გადახედვებს შორის

ძველ ქართულში, ისევე როგორც ახალში არ იყო გენდერული კლასები და ყველა სახელი ერთნაირად იბრუნვოდა. ენაში იყო 8 ბრუნვა: წრფელობითი, სახელობითი, მოთხრობითი, მიცემითი, ნათესაობითი, მოქმედებითი ვითარებითი და წოდებითი. მრავლობითის ბრუნებას ორი ფორმა ჰქონდა — ებიანი და ნარ-თანიანი, რომელთაგანაც ნარ-თანიანი უფრო გავრცელებული და მიღებული იყო. ნართანიანის ნიშნები მხოლობითისაგან განსხვავდებოდა, ებიანს კი მხოლობითისაგან მხოლოდ რიცხვის ნიშანი განასხვავებდა:
{| class="prettytable"
! ბრუნვა|| მხოლონითიმხოლობითი|| ებ-იანი მრ. რ.|| ნარ-თანიანი
|-
| წრფელობითი|| — || -ებ|| —
| მიცემითი|| -სა || -ებ-სა || -თ(ა)
|-
| ნათესაობითი|| -ისა / -ჲსა || -ებ-ისა || -თ(ა)
|-
| მოქმედებითი|| -ითა / -ჲთა || -ებ-ითა || —
|-
| ვითარებითი|| -ად / დ || -ებ-ად|| —