თბილისის არქიტექტურის სამსახური: განსხვავება გადახედვებს შორის

მონაცემთა განახლება
(მონაცემთა განახლება)
(მონაცემთა განახლება)
| ყოფილი სახელი =
}}
'''თბილისის არქიტექტურის სამსახური''' (შემოკლებით '''''თბილისის არქიტექტურა''''') - ქალაქ [[თბილისი]]ს [[თბილისის მერია|მერიის]] [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], შექმნილი [[ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურისსამსახური]]ს ბაზაზე<ref>იურიდიულად სამსახური არ არის მისი სამართალმემკვიდრე.</ref>, ამ უკანასკნელის ლიკვიდაციის შემდეგ, [[2008]] წლის [[22 დეკემბერი|22 დეკემბრის]] ქ. თბილისის მთავრობის №24.16.832 დადგენილების საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა [[31 დეკემბერი|31 დეკემბერს]]<ref name="№24.16.832">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=596&info_id=20164 |title=ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება 24.16.832 |accessdate=2009-06-17 |work=მთავრობის დადგენილებები |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ ქ. თბილისის მერია] |date=31.12.2008 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.1tv.ge/ReadMore.aspx?LanguageID=1&Location=1669 |title=დღეიდან არქიტექტურის სამსახური იმუშავებს |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.1tv.ge/ პირველი არხი] |date=09.01.2009 }}</ref>. სამსახურის შექმნის მიზანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და [[მშენებლობის ნებართვა|მშენებლობის ნებართვების]] გაცემის გამარტივება.<ref name="თა">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 |title=თბილისის არქიტექტურა |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ თბილისის მერია] |date= }}</ref> როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, თავის საქმიანობაში სამსახური დამოუკიდებელია მერიისგან, თუმცა მის საქმიანობას კურირებას უწევს ვიცე-მერი. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ქ. თბილისის მთავრობა. არქიტექტურის სამსახურს ამჟამინდელი უფროსია - [[მიხეილ ავალიანი]].
 
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია ქ. თბილისის [[ადმინისტრაციული საზღვარი|ადმინისტრაციული საზღვრებით]] დადგენილ ტერიტორიაზე [[არქიტექტურა|არქიტექტურულ]]-[[ქალაქთმშენებლობა|ქალაქთმშენებლობითი]] პროცესების მართვა, კერძოდ:
*დადგენილი წესით [[გაპი|სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების]] დადგენა;
*[[არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება]];
*[[მშენებლობის ნებართვა|მშენებლობის ნებართვის]] გაცემა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათში ცვლილებების შეტანა;
*[[ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმა|ქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმის]] განხორციელების კოორდინაცია;
*[[მშენებლობა|მშენებლობისა]] და [[კეთილმოწყობა|კეთილმოწყობის]] რეგულირება;
*მიწათსარგებლობის გეგმის შედგენა;
*იმ ახლად ასაშენებელ და [[რეკონსტრუქცია|სარეკონსტრუქციო]] ობიექტების დაპროექტების, ესკიზური, ვარიანტული და საკონკურსო დამუშავების განსაზღვრა, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული არქიტექტურული და ქალაქთმშენებლობითი მნიშვნელობა;
*[[2007]] წლის [[1 იანვარი|1 იანვრამდე]] უკანონოდ ან პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მისი ნაწილების [[ლეგალიზაცია|ლეგალიზება]];
*[[მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი|მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის]] მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა და სამსახურის დებულებითა და სხვა [[სამართლებრივი აქტი|სამართლებრივი აქტებით]] გათვალისწინებული უფლებამოვალეობების განხორციელება.<ref name="თა"/>
 
 
== სტრუქტურა ==
სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფების - [[დეპარტამენტი|დეპარტამენტების]] მეშვეობით. არქიტექტურის სამსახური შედგება 5 დეპარტამენტისგან[[დეპარტამენტი]]სგან<ref name="№24.16.832" />, რომლებიც ასევე იყოფიან განყოფილებებად:
*ურბანული დაგეგმარების დეპატამენტი.
**მიწის ნაკვეთების გამოყენების პირობების განყოფილება;
**საინვესტიციო განყოფილება;
**მიწის ნაკვეთის საზღვრების მომზადების განყოფილება;
**გენერალური გეგმის მართვისა და ქალაქგეგმარების განყოფილება;
*სანებართვო დეპარტამენტი;
**მარჯვენა სანაპიროს სანებართვო განყოფილება;
**მარცხენა სანაპიროს სანებართვო განყოფილება;
**ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება;
*ინფორმაციული უზრუნვეყოფის დეპარტამენტი;
*ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;
**ლეგალიზების განყოფილება;
*საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი.
 
ყველა დეპარტამენტს ყავს თავისი ხელმძღვანელი - ''დეპარტამენტის უფროსი'', ხოლო განყოფილებას - ''განყოფილების უფროსი''.
 
=== ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტი ===