ვიკიპედია:არბიტრების არჩევნები: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
== კანდიდატებისადმი მოთხოვნები ==
არბიტრად თავის წამოყენების უფლება აქვს იმ მომხმარებელს, რომლის რეგისტრაციის დღიდან გასულია '''არანაკლებ 6 თვისა''' და რომელსაც ნომინაციის დაწყებამდე '''2000 შესწორება''' აქვს გაკეთებული. კანდიდატი არ შეიძლება გახდეს სამუდამოდ დაბლოკილი მომხმარებელი და მომხმარებელი, რომელიც დაბლოკილია არჩევნების ჩატარების პერიოდში. ბიუროკრატები თვალს ადევნებენ ამ წესის განხორციელებას და მათ შეუძლია იმ მომხმარებლის სიიდან ამოღება, რომლის წამოყენება საღ აზრს ეწინააღმდეგება.
Выдвигаться в качестве кандидата в арбитры может участник, с момента регистрации которого в Википедии до момента начала номинации кандидатов прошло '''не менее 8 месяцев''' и который сделал '''не менее 2000 правок''' до момента начала номинации<ref name="Вирт">Учитываются правки и стаж только основной учётной записи. Если у участника есть другие учётные записи, то их правки и стаж не учитываются.</ref>. Кандидатом в арбитры не может быть бессрочно заблокированный участник, а также участник имеющий на момент начала выдвижения кандидатур блокировку, срок действия которой истекает после окончания процедуры обсуждения кандидатур арбитров<ref>Предложение добавлено по итогам [[Википедия:Опросы/Поправки в правила выборов Арбитражного комитета]]</ref>. Бюрократы следят за соблюдением духа этих требований и могут вычеркнуть кандидата, если он удовлетворяет критериям формально, но его выдвижение явно противоречит здравому смыслу (например, если есть свидетельства того, что «счётчик правок» накручивался нарочно). Такие решения принимаются на основе [[ВП:КС|консенсуса]] бюрократов.
 
== კენჭისყრის მონაილეთადმე მოთხოვნები ==