ვიკიპედია:არბიტრების არჩევნები: განსხვავება გადახედვებს შორის

(ახალი გვერდი: {{მუშავდება/მწვანე}} {{ითარგმნება}} {{არბიტრაჟის ნაწილი}} {{მალხმო...)
 
 
== არჩევნების ჩატარების წესი==
ახალი [[ვპ:სკ|საარბიტრაჟო კომიტეტის]] არჩევნები იწყება მოქმედი სკ-ს მოვალეობათა დასრულებამდე 4 დღით. არჩევნების დაწყებამდე ხდება მათი გრაფიკის გამოქვეყნება.
Выборы в [[ВП:АК|Арбитражный комитет]] (АК) начинаются за четыре недели до окончания срока полномочий действующего АК. Перед началом выборов публикуется их график.
არჩევნები ტარდება 4 ეტაპით:
Выборы состоят из следующих этапов:
* მომხმარებელთა მიერ კანდიდატურების ნომინაცია, კანდიდატების თანხმობის მიღება;
* номинация кандидатов участниками, получение согласия кандидатов;
* ბიუროკრატების მიერ ნომინაციის შედეგების გადამოწმება და კანდიდატთა სბოლოო სიის შედგენა;
* проверка бюрократами итогов номинации и составление окончательного списка кандидатов;
* კანდიდატთა განხილვა საზოგადოების მიერ;
* обсуждение кандидатов сообществом;
* საზოგადოების კენჭისყრა;
* голосование сообщества;
* ბიუროკრატების მიერ შედეგების შეჯამება.
* подведение итогов выборов бюрократами.
 
== კანდიდატებისადმი მოთხოვნები ==