თბილისის არქიტექტურის სამსახური: განსხვავება გადახედვებს შორის

დამატება
(ახალი გვერდი: {{მუშავდება|~~~|~~~~~}} '''თბილისის არქიტექტურის სამსახური''' - ქ. [[თბილ...)
 
(დამატება)
ქალაქ '''თბილისის არქიტექტურის სამსახური''' - ქ. [[თბილისი]]ს [[თბილისის მერია|მერიის]] [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], შექმნილი ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის ბაზაზე<ref>იურიდიულად სამსახური არ არის მისი სამართალმემკვიდრე.</ref>, ამ უკანასკნელის ლიკვიდაციის შემდეგ, [[2008]] წელსწლის [[22 დეკემბერი|22 დეკემბრის]] ქ. თბილისის მთავრობის №24.16.832 დადგენილების საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა [[31 დეკემბერი|31 დეკემბერს]]<ref name="№24.16.832">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=596&info_id=20164 |title=ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება 24.16.832 |accessdate=2009-06-17 |work=მთავრობის დადგენილებები |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ ქ. თბილისის მერია] |date=31.12.2008 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.1tv.ge/ReadMore.aspx?LanguageID=1&Location=1669 |title=დღეიდან არქიტექტურის სამსახური იმუშავებს |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.1tv.ge/ პირველი არხი] |date=09.01.2009 }}</ref>. სამსახურის შექმნის მიზანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მშენებლობის ნებართვების გაცემის გამარტივება.<ref name="თა">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 |title=თბილისის არქიტექტურა |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ თბილისის მერია] |date= }}</ref> როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, თავის საქმიანობაში სამსახური დამოუკიდებელია მერიისგან, თუმცა მის საქმიანობას კურირებას უწევს ვიცე-მერი. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ქ. თბილისის მთავრობა. არქიტექტურის სამსახურს ამჟამინდელი ხელმძღვანელიაუფროსია - [[მიხეილ ავალიანი]].
{{მუშავდება|[[User:Rastrelli F|<span style="color:#000000;font-family:Brush Script Std;font-size:13pt">Rastrelli</span>]] [[User Talk:Rastrelli F|<span style="color:#000000;font-family:Brush Script Std;font-size:13pt">F</span>]]|18:16, 16 ივნისი 2009 (UTC)}}
'''თბილისის არქიტექტურის სამსახური''' - ქ. [[თბილისი]]ს [[თბილისის მერია|მერიის]] [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], შექმნილი ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის ბაზაზე, ამ უკანასკნელის ლიკვიდაციის შემდეგ [[2008]] წელს<ref>{{cite web |url=http://www.1tv.ge/ReadMore.aspx?LanguageID=1&Location=1669 |title=დღეიდან არქიტექტურის სამსახური იმუშავებს |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.1tv.ge/ პირველი არხი] |date=09.01.2009 }}</ref>. სამსახურის შექმნის მიზანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მშენებლობის ნებართვების გაცემის გამარტივება.<ref name="თა">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 |title=თბილისის არქიტექტურა |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ თბილისის მერია] |date= }}</ref> როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, თავის საქმიანობაში სამსახური დამოუკიდებელია მერიისგან, თუმცა მის საქმიანობას კურირებას უწევს ვიცე-მერი. არქიტექტურის სამსახურს ამჟამინდელი ხელმძღვანელია - [[მიხეილ ავალიანი]].
 
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია ქ. თბილისის [[ადმინისტრაციული საზღვარი|ადმინისტრაციული საზღვრებით]] დადგენილ ტერიტორიაზე: არქიტექტურულ-[[ქალაქმშენებლობა|ქალაქმშენებლობითი]] პროცესების მართვა; დადგენილი წესით [[გაპი|სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის [[გაპი|გამოყენების პირობების]] დადგენა, არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება, მშენებლობის ნებართვის გაცემა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათში ცვლილებების შეტანა; [[ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმა|ქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმის]] განხორციელების კოორდინაცია, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის რეგულირება; მიწათსარგებლობის გეგმის შედგენა, იმ ახლად ასაშენებელ და სარეკონსტრუქციო ობიექტების დაპროექტების, ესკიზური, ვარიანტული და საკონკურსო დამუშავების განსაზღვრა, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული არქიტექტურული და ქალაქთმშენებლობითი მნიშვნელობა; [[2007]] წლის პირველ[[1 იანვარი|1 იანვრამდე]] უკანონოდ ან პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მისი ნაწილების [[ლეგალიზაცია|ლეგალიზება]], მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა და სამსახურის დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობების განხორციელება.<ref name="თა"/>
 
== სტრუქტურა ==
სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფების - [[დეპარტამენტი|დეპარტამენტების]] მეშვეობით. არქიტექტურის სამსახური შედგება 45 დეპარტამენტისგან<ref name="№24.16.832" />:
*ურბანული დაგეგმარების დეპატამენტი.
*სანებართვო დეპარტამენტი;
*ინფორმაციული უზრუნვეყოფის დეპარტამენტი;
*ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;
*საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი.
 
ყველა დეპარტამენტს ყავს თავისი ხელმძღვანელი - დეპარტამენტის უფროსი.
 
=== ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტი ===
* ქალაქ თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხთა კომისიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტების მომზადება ან/და მომზადებული პროექტების განხილვა;
* [[განაშენიანების რეგულირების გეგმა|განაშენიანების რეგულირების გეგმის]] შეთანხმება (გრგ).
* სამსახურის დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობების განხორციელება.<ref name="№24.16.832" />
 
=== სანებართვო დეპარტამენტი ===
* უზრუნველყოფს ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას;
* სამსახურის გამართული მუშაობის მიზნით უზრუნველყოფს შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადებას;
* ახორციელებს სამსახურის დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ უფლებამოვალეობებს.<ref name="№24.16.832" />
 
=== ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი ===
კონსულტაციის ტიპები:
* ადგილზე მუშაობს საკონსულტაციო ჯგუფი;
* ცხელი ხაზი, რომელიც ტელეფონის საშუალებით დაინტერესებულ პირებს უწევს კონსულტაციას (არქიტექტურის საკითხებთან დაკაშირებით) და აწვდის ინფომრაციას შემოსულ განცხადებებზე წარმოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.<ref name="№24.16.832" />
 
=== ადმინისტრაციული დეპარტამენტი ===
* სადაო საკითებთან დაკავშირებით ატარებს ადმინისტრაციულ წარმოებებს;
* ამზადებს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტების პროექტებს;
* უზრუნველყოფს სამსახურის მატერიალურ უზრუნველყოფას.<ref name="№24.16.832" />
 
== ქონება და ფინანსები ==
სამსახურის საკუთრებაშია სხვადასხვა სახის [[უძრავი ქონება|უძრავ]]-[[მოძრავი ქონება|მოძრავი]] [[ქონება]], რომელიც მას ქალაქის მთავრობისგან გადაეცა „საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. დაფინანსების წყაროებია: ქალაქის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები, სამსახურის მომსახურებით მიღებული შემოსავლები და სხვადასხვა კრედიტები, თუ გრანტები.<ref name="№24.16.832" />
 
== სქოლიო ==
*[http://tbilisi.gov.ge/architect/ ოფიციალური საიტი];
*[http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 თბილისის არქიტექტურა], ''[[თბილისის მერია]]''. არქიტექტურის სამსახურის შესახებ.
*[http://www.tbilisi.gov.ge/files/596_20164_277488_arqiteqturissamsaxurissheqmna.doc ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №24.16.832]. (''ვორდ-დოკუმენტი'')
 
[[კატეგორია:თბილისის არქიტექტურა]]