იაპონური კანჯის კომპეტენციათა ტესტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

გამოცდის საგანი:
 
* 240 Kanjiკანჯი, dieრომელთაც bisდაწყებითი zumსკოლის Endeმეორე desწლის 2. Schuljahrs der Grundschule gelerntბოლომდე werdenშეასწავლიან. Sieheიხილეთ [[Kyoiku_kanji#Second_grade_.28160_kanji.29|Levelკანჯის 9-ე kanjiდონე]].
 
=== საფეხური 8 ===