მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
PopCtDate=2009|
PopDens=8,4 კაცი.|
FedDistrNm=[[ჩრდილოეთჩრდილო-დასავლეთის ფედერალური მხარეოკრუგი|ჩრდილოეთ-დასავლეთი]]|
EcRegNm=[[ჩრდილოეთის ეკონომიკური რაიონი|ჩრდილოეთი]]|
CadNo=35|