ზღვის ხალხები: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
== ეთნიკური და ენობრივი კუთვნილება ==
ზღვის ხალხების ეთნიკური კუთვნილება ჩვენს დროშიც კი არ არის სარწმუნოდ დაზუსტებული. ზღვის ხალხების ჩამონათვალში ეგვიპტური წარწერების თანახმად:
 
*PLST (პელასგები=ფილისტიმელები?);
*KWS (აქაველები?);
*RK (ლუკა-ლიკიელები?);
*SRDN (შერდანები (შარდანები)=სადრები?);
*TKR (ტევკრები+ტროელები?);
*TRS (ტირსენები=ეტრუსკები?);
*SKLS (შეკელეშები=სიკულები?);
*DNWN (დანაელები?), WSS (?).
 
ზღვის ხალხების უმეტეს ნაწილს [[მცირე აზია|მცირე აზიის]] სამხრეთ-დასავლეთის ძველი, ინდოევროპელებამდელი მოსახლეობა და ასევე მათი ბერძენი მოკავშირეები (აქაველები, მოგვიანო წყაროებში დანაელებად წოდებულნი) წარმოადგენდნენ.
 
ზოგიერთი ისტორიკოსის ვარაუდით, ზღვის ხალხები მეტწილად [[ბალკანეთის ნახევარკუნძული]]ს პროტოთრაკიული ტომების მონათესავე ხალხებია.
 
გერმანელმა ისტორიკოსმა და ლინგვისტმა ჰ. რიქსმა წამოაყენა ჰიპოთეზა ტირენული ჯგუფის ახლომონათესავე ენებზე. ჰიპოთეზა იმითაა საინტერესო, რომ მასში მოხსენიებული ყველა ტომი (პელასგები, ეტრუსკები, ეთეოკვიპროსელები) ასე თუ ისე იგივდება ზღვის ხალხებთან და მცირე აზიის დასავლეთის ინდოევროპელებამდელი მოსახლეობის თვალსაზრისით არის განხილული. ძველი სარდინიის მკვიდრთ (ნურაგების მშენებელთ) წერილობითი ძეგლები არ დაუტოვებიათ, მაგრამ, მათი კულტურის ეტრუსკულთან მსგავსების გამო ისინი ზღვის ხალხების მსგავს ლიკიელებად შეიძლება მოიაზრებოდნენ, ანდაც აღნიშნული რეგიონის ინდოევროპოლებამდელ მოსახლეობად (რამდენადაც ეტრუსკები [[ლიდია|ლიდიიდან]] ჩასულ ინდოევროპელებამდელ ტომებს წარმოადგენდნენ).
 
== ინტერნეტრესურსი ==