ძველი ქართული ენა: განსხვავება გადახედვებს შორის

(არ არის სწორი)
! ბრუნვა|| მხოლონითი|| ებ-იანი მრ. რ.|| ნარ-თანიანი
|-
| წრფელობითი|| — || -ებ|| -თ
|-
| სახელობითი|| -ი / ჲ|| -ებ-ი || -ნ-ი
| მიცემითი|| -სა || -ებ-სა || -თ(ა)
|-
| ნათესაობითი|| -ისა / ჲსა || -ებ-ისა || -თ(ა)
|-
| მოქმედებითი|| -ითა / -ჲთა || -ებ-ითა || —
|-
| ვითარებითი|| -ად / დ || -ებ-ად|| —