ფონეტიკა: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==ფონეტიკური დამწერლობა==
იხ. {{ასევე [[|IPA ნიშნების სია]]. }}
ადამიანის სამეტყველო ორგანოთა მიერ წარმოქმნილ ბგერათა რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება ნებისმიერი ანბანის სიმბოლოთა რაოდენობას. აქედან გამომდინარე ბევრ დამწერლობაში ერთი და იმავე სიმბოლოთი ხშირად სხვადასხვა ბგერებს აღნიშნავენ, მაგ. [[ინგლისური ენა|ინგლისურში]] "a" სიმბოლოთი შეიძლება ხუთი სხვადასხვა ხმოვანი იყოს აღნიშნული. ამიტომ [[საერთაშორისო ფონეტიკური ასოციაცია|საერთაშორისო ფონეტიკური ასოციაციის]] მიერ აღიარებულ იქნა ე.წ. [[საერთაშორისო ფონეტიკური ანბანი]], რაც გულისხმობს სამეტყველო ბგერების ფონეტიკურ ჩაწერას.
 
იხ. ასევე [[IPA ნიშნების სია]].
 
==არტიკულაციური ფონეტიკა==