არითმეტიკის ფუნდამენტური თეორემა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არითმეტიკის ფუნდამენტალური თეორემა გადატანილია არითმეტიკის ფუნდამენტური თეორემა-ზე: შესწორდ
(არითმეტიკის ფუნდამენტალური თეორემა გადატანილია არითმეტიკის ფუნდამენტური თეორემა-ზე: შესწორდ)