ვიჟნერის შიფრი: განსხვავება გადახედვებს შორის

ყოველი დაუშიფრავი ტექსტისთვის უნდა შევარჩიოთ შესაფერისი კოლონა და ყოველი სიტყვა-გასაღებისთვის უნდა შევარჩიოთ ადეკვატური ხაზი, შემდეგ ხაზის და კოლონის გადაკვეთაზე შევხვდებით დაშიფრულ ასოს. სიტყვა-გასაღების ტექსტი ერთვება იმ მიმდევრობაში, რომელშიც არსებობს და მეორდება გასაღები რგოლში მანამ, სანამ საჭიროა.
 
: cléსიტყვა-გასაღები : MUSIQUE
: texteტექსტი : j'adore ecouter la radio toute la journee
 
<tt>
 
<tt>
Texteდაშიფრული chiffréტექსტი : V'UVWHY IOIMBUL PM LSLYI XAOLM BU NAOJVUY
Cléგამეორებული répétéeსიტყვა-გასაღები : M USIQU EMUSIQU EM USIQU EMUSI QU EMUSIQU
^ ^^^
| ||ხაზი I, ვეძებთ W: ვპოულობთ კოლონა O.
33

რედაქტირება