ვიჟნერის შიფრი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
===მათემატიკური პრინციპი===
მათემატიკური თვალსაზრისით უნდა მივიჩნიოთ, რომ ანბანის ასოები დანომრილია 0-დან 25-მდე (A=0, B=1 ...). ასოების შეცვლა მარტივად ხდება : დაშიფრული =(ტექსტი + სიტყვა-გასაღები) [[მოდული]]თ გაყოფა 26 (ტექსტი+სიტყვა-გასაღები)მოდულით გაყოფა 26 უკავშირდება "(ტექსტი+სიტყვა-გასაღების) სრული გაყოფის დანაჩენ ნაწილს 26-ით", კო;პიუტერები ამას მშვენივრად აკეთებენ! მართლაც საკმარისია, შევასრულოთ ორი ნიშნის მიმატება, რომ ვიპოვოთ ის ნო;ერი, რომელიც დაშიფრულ ასოს უკავშირდებამ ლათინური ანბანი წრიულია (Z-ის შემდეგ მოდის A), მოდულით გაყოფის მიხედვით, საბოლოო შედეგი თავსდება 0 და 25 შორის.
Mathématiquement, on considère que les lettres de l'alphabet sont numérotées de 0 à 25 (A=0, B=1 ...). La transformation lettre par lettre se formalise simplement par :
* Chiffré = (Texte + Clé) [[modulo]] 26
(Texte + Clé) modulo 26 correspond au « reste de la division entière de (Texte + Clé) par 26 », les ordinateurs le font très bien ! En fait il suffit d'effectuer l'addition des deux caractères puis de trouver le numéro correspondant à la lettre chiffrée, notre alphabet étant circulaire (après Z on a A), le modulo nous assure que notre résultat sera compris entre 0 et 25.
 
შენიშვნა : თუ გამოვიყენებთ გასაღებს მარტო A-ებით შევსებულ ტექსტთან, მაშინ საკმაოდ ადვილად ვიპოვით სიტყვა-გასაღებს.
Remarquez que si l'on utilise la clé avec un texte rempli uniquement avec des A on retrouve assez facilement la clé
* « A » + უცნობიასო = უცნობიასო, ან მათემატიკური თვალსაზრისით : 0 + x = x.
* « A » + LettreInconnue = LettreInconnue, soit du point de vue mathématique : 0 + x = x.
 
==კრიპტო-ანალიზი==
33

რედაქტირება