ვიჟნერის შიფრი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
===შიფრაცია===
ყოველი დაუშიფრავი ტექსტისთვის უნდა შევარჩიოთ შესაფერისი კოლონა და ყოველი სიტყვა-გასაღებისთვის უნდა შევარჩიოთ ადეკვატური ხაზი, შემდეგ ხაზის და კოლონის გადაკვეთაზე შევხვდებით დაშიფრულ ასოს. სიტყვა-გასაღების ტექსტი ერთვება იმ მიმდევრობაში, რომელშიც არსებობს და მეორდება გასაღები რგოლში მანამ, სანამ საჭიროა.
Pour chaque lettre en clair, on sélectionne la colonne correspondante et pour une lettre de la clé on sélectionne la ligne adéquate, puis au croisement de la ligne et de la colonne on trouve la lettre chiffrée. La lettre de la clé est à prendre dans l'ordre dans laquelle elle se présente et on répète la clé en boucle autant que nécessaire.
 
: clé : MUSIQUE
 
<tt>
Texteდაუშიფრავი en clairტექსტი : j'adore ecouter la radio toute la journee
Cléგამეორებული répétée-სიტყვა გასაღები : M USIQU EMUSIQU EM USIQU EMUSI QU EMUSIQU
^ ^^^
| ||Colonneკოლონა O, ligneხაზი I: onვიღებთ obtient la lettreასო W.
| |Colonneკოლონა D, ligneხაზი S: onვიღებთ obtient la lettreასო V.
| Colonneკოლონა A, ligneხაზი U: onვიღებთ obtient la lettreასო U.
Colonneკოლონა J, ligneხაზი M: onვიღებთ obtient la lettreასო V.
</tt>
 
დაშიფრული ტექსტი :
Le texte chiffré est alors :
: V'UVWHY IOIMBUL PM LSLYI XAOLM BU NAOJVUY.
 
თუ გვინდა ამ ტექსტიდს გაშიფვრა, უნდა შევხედოთ გამეორებული გასაღების ყოველი ასოს შესაფერის ხაზს და იქ უნდა ვეძებოთ დაშიფრული ასო. კოლონის პირველი ასო, როემელსაც შევხვდებით არის ამოშიფრული ასო.
Si on veut déchiffrer ce texte, on regarde pour chaque lettre de la clé répétée la ligne correspondante, et on y cherche la lettre chiffrée. La première lettre de la colonne que l'on trouve ainsi est la lettre déchiffrée.
 
<tt>
Clé répétée : M USIQU EMUSIQU EM USIQU EMUSI QU EMUSIQU
^ ^^^
| ||Ligneხაზი I, on chercheვეძებთ W: on trouve laვპოულობთ colonneკოლონა O.
| |Ligneხაზი S, on chercheვეძებთ V: on trouve laვპოულობთ colonneკოლონა D.
| Ligneხაზი U, on chercheვეძებთ U: on trouve laვპოულობთ colonneკოლონა A.
Ligneხაზი M, on chercheვეძებთ V: on trouve laვპოულობთ colonneკოლონა J.
</tt>
 
33

რედაქტირება